Vad behöver du skydda/packa/täcka?

Tecca introducerar TEPROTECT®,
skyddslösningar för hela byggprocessen.

TEPROTECT gör det möjligt att vara sparsam och varsam med material och konstruktion genom hela din byggprocess. Att låta det sunda förnuftet bidra till ett bättre slutresultat samt mindre spill och skador på vägen. TEPROTECT är en professionell helhetslösning som gör det enkelt att skydda, täcka och packa på bästa sätt. I slutändan gör det skillnad för såväl byggresultatet som ekonomi och miljö. Med skyddslösningar för byggmaterial som behöver transporteras och lagras, samt allt som behövs för att täcka och skydda under själva byggprocessen hjälper TEPROTECT dig att minimera repor, damm, fukt, smuts och fraktskador, genom hela ditt byggprojekt. Dessutom gör vi det enkelt att ta ansvar för återvinning och sortering av produkterna när de gjort sitt. TEPROTECT är en helhetslösning som underlättar din arbetsprocess, oavsett om du har helhetsansvar från fabrik till färdigt hus eller om du står för en begränsad del av bygget.

Helhetstänk som ger fördelar i varje led

TEPROTECT är vårt samlade sortiment av produkter som tillsammans utgör helhetslösningar för att skydda-, täcka- och packa. Före, under och efter bygget. Vidare är det en besparing i tid, ekonomi och miljö i form av optimerad användning av skyddsmaterial samt en strukturerad process för återvinning. Med TEPROTECT får du en helhetslösning och en enda leverantör som kan garantera hela ditt skyddsbehov.

Se alla lösningar