X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
2020 / 03 / 18

Så hanterar vi på T-Emballage Bygg Coronaviruset

För att ta största möjliga hänsyn till våra kunder, leverantörer, kollegor och deras familjer bevakar vi ständigt utvecklingen av situationen kring Covid-19, i Sverige och i de länder där vi har kontakter och samarbeten. All personal på T-Emballage agerar enligt rutiner som upprättats och vi följer folk-hälsoinstitutets riktlinjer kring den förhöjda risknivån för coronaviruset.

Sedan i förra veckan har beslut tagits om att minimera samtliga större fysiska möten tillsvidare. Detta medför att aktiviteter så som frukostmöten, utbildningar, planerade event m.m. tillsvidare är inställda. För att ersätta dessa och övriga möten hänvisar vi till digitala verktyg så som Teams, Skype och telefonmöten. Teams-möten har vi framgångsrikt jobbat med en längre tid och bjuder gärna in er till detta.

 

Vi har daglig kontakt med våra leverantörer för att säkerställa materialtillgång och leveranser. Då vi sedan långt tillbaka har nära samarbeten med våra största leverantörer kan vi tillsammans vara flexibla och lösningsorienterade - vilket är till stor fördel för er som kund till oss. Närmaste tiden ser vi inte materialtillgången som största utmaningen utan snarare själva leveranserna. Vi undersöker aktivt och diskuterar ständigt olika scenarier för att snabbt kunna ställa om vid behov. Ifall ett materialbehov framöver ändå uppstår, som inte kan tillgodoses, förbehåller vi oss rätten att kvotera.

 

För tillfället bedömer vi att coronaviruset har en mindre påverkan på verksamheten och hoppas på att så även är fallet framöver. Har ni frågor kontakta din rådgivande säljare alternativt din kontakt på kontoret. Sammantaget gör vi vårt yttersta för att säkerställa att verksamheten ska kunna rulla på så bra och störningsfritt som möjligt, samt att smittspridningen ska minimeras såväl här som i samhället i stort.

 

Med vänlig hälsning

 

T-Emballage Bygg