X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

Miljö & Hållbarhet

"En framtid där vi enbart har en positiv inverkan på vår värld ur samtliga hållbarhetsaspekter; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Något annat är otänkbart. Vi vill vara med och driva utvecklingen, vara transparenta med vår egen påverkan och samarbeta för en bättre värld." - Marilyn Lindh, Hållbarhetschef, TECCA

Nu trappar vi upp

I vår Hållbarhetsstrategi har vi satt upp en tydlig plan för hur vi ska minska vår negativa inverkan på klimatet och säkerställa social hållbarhet i alla led. 

 

Läs mer här

Att arbeta hållbart, vad innebär det för oss?

Alla har vi nog vår egen uppfattning om vad hållbarhet är och vilket som är bästa vägen framåt mot en hållbar värld. För oss på TECCA är vårt hållbarhetsarbete tätt förbundet med utveckling. Produktutveckling, verksamhetsutveckling, samhällelig utveckling, och affärsmässig utveckling.

Alla dessa områden tillsammans behövs för att vi ska nå den hållbara vision för framtiden som vi hela tiden jobbar mot.

Klimatneutralitet är ett självklart framtidsmål för alla företag idag. Men vi vill inte stanna där. Hållbarhet är så mycket mer. Det handlar också om att ta ett socialt ansvar. För hela vår leverantörskedja och alla som på något sätt påverkas av oss och vår verksamhet. Vi vill också säkerställa en god levnads­miljö för alla dem som lever sina liv där våra produkter finns. Använda bästa möjliga material och råvaror. Och, inte minst, jobba för en cirkulär ekonomi där så lite jungfrulig råvara som möjligt utvinns och används.

Slutligen vill vi sammanföra allt detta med ett ekonomiskt perspektiv på hållbarhet. För oss, för hela vår leverantörskedja och för våra kunder.

Är vi då redan framme?

Nej, det är vi inte. Vi vill vara transparenta, öppna och ärliga. Och nej, vi är långt ifrån framme. Men vi vet vart vi är på väg. Vi har ambitioner, mål och strategier, och vi lever i en ständig förflyttning. Vi utvecklas och vi strävar framåt.

Hur når vi dit vi vill?

Varje enskild person och varje organisation måste själva utvärdera sin situation och komma fram till vad som är rätt väg framåt. På TECCA arbetar vi löpande med att utveckla vår färdplan utifrån vad vi vet idag. Men låter också kartan få lov att ändras med den utveckling som sker och de nya lärdomar vi får med oss i mötet med andra, och från egna erfarenheter.

De arbetssätt vi använder oss av idag för att nå våra mål kan komma att se helt annorlunda ut om tio år. Eller så gör de inte det. Vi vet inte riktigt. Och vi är villiga att anpassa oss för att nå våra mål på bästa sätt. Så vägen dit kan komma att ändras, men våra långsiktiga målsättningar kommer i stort att vara de samma.

Konkret har vi idag några olika områden där vi lägger det mesta av vårt fokus.

Hållbarhetsinventering - vi vill veta vilket avtryck vi gör på planeten, och arbeta riktat för en konstant nedåtgående kurva. Här arbetar vi bland annat utifrån ett väl beprövat arbetssätt som kallas Green House Gas Protocol. Det är nytt för oss, och vi kommer framöver börja presentera officiella siffror för ökad transparens. Verktyget hjälper oss att hitta rätt mätpunkter, såsom exempelvis CO2-avtryck i olika processer. Vi har också verktyg för att mäta och följa upp vårt arbete med social hållbarhet.

Produktutveckling - vi arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter. Söker efter nya miljövänliga material och cirkulära lösningar. Stort fokus just nu ligger på ett projekt som går under arbetsnamnet Fossilfritt klimatskal 2025. Ett projekt som syftar till att ta fram ett komplett koncept med klimatvänliga produkter för husets hela klimatskärm. Alltså vägg, tak, golv och grund. Redan idag har vi tre produkter på plats inom konceptet: ångspärr, vindavledare och luftspaltskiva

Miljödokumentation - Att kunna visa tredjepartsgranskad dokumentation som tydligt redovisar en produkts miljödata blir allt viktigare. Därför kommer vi de närmaste åren ha stort fokus på att ta fram så kallade EPD:er till våra produkter. Med hjälp av dem kan vi enkelt redovisa våra produkters klimatavtryck i form av ett GWP-värde. Något som bland annat behövs för att göra en korrekt klimatrapport vid nybyggnation.

Utöver detta har vi redan länge arbetat med Byggvarudeklarationer och bedömningar i olika miljödatabaser. Läs mer om det under rubriken Miljöbedömningar och dokumentation.

Vart är vi på väg?

En karta och en färdplan är bra och nödvändigt för att komma framåt. Men för att ha någon användning av kartan, och kunna ta fram en relevant färdplan måste vi veta vart vi är på väg.

När vi pratar hållbarhet ur ett miljöperspektiv är målet ganska självklart. Vi vill till 100% eliminera all negativ inverkan på klimatet och planeten från vår verksamhet och våra produkter.

Det målet kan sedan delas upp i flera delar. Vi är inte helt framme i vår målbeskrivning än, men de områden vi funderar kring idag är klimatneutralitet, en evidensbaserad utfasning av potentiellt miljö- och hälsofarliga ämnen, och en övergång till mer cirkulära flöden.

Vi nöjer oss dock inte med att tänka hållbarhet endast ur ett miljöperspektiv. Den sociala hållbarheten är också en viktig del. Här strävar vi efter att uppfylla de olika vägledande principer finns i form av till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och vår målsättning är att få på plats en struktur som hjälper oss att säkerställa social hållbarhet i vår egen organisation och i hela leverantörskedjan.

Det är utifrån dessa två huvudmål vi lägger vår färdplan. Och med hållbar utveckling som våra ledord rör vi oss mot målet, ett steg i taget.

Miljöbedömningar och dokumentation

Vi har länge arbetat med innehålls- och miljödokumentation för våra produkter. Dels för vår egen skull, men också för att möta marknadens behov. En viktig del i det arbetet har varit att använda de olika miljöbedömningar och databaser som har en bred användning bland våra målgrupper.

Idag har vi en stor andel av våra produkter upplagda hos BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, och i Svanens husproduktportal.

På respektive produktsida här på teccaworld.com finns symboler som visar vilka databaser just den produkten finns med i.

Där finns också olika typer av dokument, som exempelvis byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad.

Frågor och samarbeten

En värld där människan inte längre har en negativ inverkan på klimat och miljö förutsätter samarbete. Och det är vad vi vill göra, samarbeta. Med våra kunder, våra leverantörer och andra aktörer som delar våra värderingar och vår målbild. Vi söker samarbeten där samtliga parter kan bidra till nya hållbara lösningar.

Har du en idé om ett samarbete? Hör av dig till oss!

Vi vill självklart också bistå med support gällande hållbarhetsfrågor. Är du direktköpande kund hos oss går du först och främst via din vanliga säljkontakt. Men för mer komplexa frågor går det även bra att kontakta vår hållbarhetsavdelning. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Biotrappan - Vår egen hållbarhetsmärkning

Vi tycker att det finns ett värde i att berätta hur långt vi har kommit i vårt hållbarhetsarbete, även om vår produktutveckling inte är ända framme. 

 

Läs mer härLäs mer

På väg mot ett fossilfritt klimatskal

Följ vår resa och läs mer om vår förflyttning mot ett fossilfritt klimatskal.

 

Läs mer härLäs mer

Hör av dig!

Vår hållbarhetschef, Marilyn Lindh, finns tillgänglig för att svara på frågor om vårt hållbarhetsarbete, diskutera spännande idéer och delta i nätverk inom hållbarhetsområdet.

Du når henne här:

marilyn.lindh@teccaworld.com

Tel. 0383-599 38