X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

Vad är ett klimatskal?

 

 

Klimatskalet är ett sammansatt system bestående av skikt och material som har sin naturliga plats i byggnadens väggar, golv och tak. Typiska exempel på komponenter som ingår i ett klimatskal är ångspärrar, vindskydd, tätningstejper för fönster och dörrar och stosar med flera. Gemensamt bildar dessa produkter ett skyddande lager i byggnadens konstruktion. 

Klimatskalets huvudsyfte, i samspel med isolering och ventilationssystem, är att:

Inifrån:

• Förhindra värme- och energiförluster

• Hindra fukt från att tränga in i konstruktionen

När produkterna som ingår i ett klimatskal monteras och samverkar på ett optimalt sätt finns det stora möjligheter att påverka följande faktorer:

Minskad energiåtgång

 

• Mer resurseffektiv byggnad

• Sänkta kostnader

Bekvämare inomhusklimat

 

• Behagligare temperatur på sommar och vinter

• Bättre luft

Skyddad konstruktion

 

• Minskad risk för oönskade (och ofta osynliga) skador i konstruktionen

• Ger en byggnad som håller bättre över tid

TESHELL® 3D

På TECCA kallar vi vårt samlade erbjudande inom klimatskal för TESHELL®. I syfte att förenkla har vi även delat in klimatskalet i tak, vägg, golv och grund. Om du vill öka din förståelse ytterligare för klimatskalslösningar och system utifrån husets konstruktion rekommenderar vi att ni går in och kikar runt i vårt 3D-hus.

 

3D-verktyget