X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
2023 / 06 / 26

Nu släpper vi hållbarhetsrapport och strävar mot en klimatpositiv verksamhet 2045

Vi släpper idag vår hållbarhetsrapport för 2022 vilken sammanfattar bolagets strategiska fokus och presenterar målsättningar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Nu släpper vi hållbarhetsrapport

 

Under 2022 har vi på TECCA tagit fram en ambitiös och tydlig strategi för att utveckla hållbarhetsarbetet och samtidigt formulerat hur detta naturligt kan integreras som en del av affärserbjudandet.  

Hållbarhetsstrategin är utvecklad och strukturerad utifrån följande målområden
inklusive underliggande delmål:

  • Mål 1 – Minska klimatpåverkan
  • Mål 2 – Social hållbarhet i leverantörskedjan
  • Mål 3 - Ekonomisk tillväxt genom en hållbaraffärsmodell och hållbara produkter

Utöver strategiska beslut och planering framåt har det under 2021 och 2022 även utvecklats och släppts flera banbrytande och innovativa produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv med primärt fokus på biobaserade och/eller återvunna material.

Vi har även ökat takten i att ta fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för produkter, i syfte att göra det lättare för byggmarknaden att göra sina miljöberäkningar, samt startat upp kundprojekt och haft samarbete med universitetsvärlden inom möjligheterna med cirkulära lösningar.

Hållbarhetsrapporten kan läsas i sin helhet eller laddas ned här:

Till hållbarhetsrapporten