X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
2022 / 06 / 30

Nu trappar vi upp med T-Wind Pro Bio

Nu lanserar vi ett nytt vindskydd med utmärkta skyddsegenskaper och stort fokus på hållbart byggande.

Nu trappar vi upp med T-Wind Pro Bio

Produkten är ISCC+-certifierad och uppfyller kraven för att nå steg två på vår Biotrappa. Det betyder att den är ett bra miljöval och att vi fortsätter att produktutveckla för att göra den ännu mer hållbar.

 

T-Wind Pro Bio är ett elastiskt och mjukt vindskydd med goda diffusionsöppna egenskaper som låter fukt och ånga vandra ut från konstruktionen. Vindskyddet används i den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggskonstruktionen, för att skydda isolermaterialet mot luftrörelse och fukt.

– Mycket diffusionsöppen
– Bra ljusinsläpp underlättar montering
– 50 års åldersbeständighet
– Slagregnstät W1
– Biobaserat innehåll enligt massbalansprincipen

Biotrappan

Biotrappan är vår egen hållbarhetsmärkning. Med den vill vi på ett transparent sätt göra det enkelt för dig att hitta våra mest hållbara produkter. Den visar också på vår ambition i de här frågorna – att aldrig nöja oss med att uppfylla de lägsta kraven. En produkt som tagit sig till första steget på trappan är inte färdig. Istället fortsätter vårt produkt-utvecklingsarbete för att produkten ska nå det översta steget.

BIO – Produkten består till minst 90% av biobaserade råvaror.

MB (MassBalans) – ISCC-certifierade produkter enligt massbalansprincipen.

GO – Produkter som hållbarhetsmässigt är lite bättre idag än de var igår.

Mellansteget –
Massbalans

En produkt som befinner sig på mellansteget på Biotrappan är på god väg. Samtidigt finns det ofta tekniska begränsningar som gör att vi inte omedelbart kan börja använda enbart biobaserade råvaror och samtidigt bibehålla produktens höga prestations-förmåga. Vi tycker att det finns ett värde i att berätta hur långt vi har kommit, även om produktutvecklingen inte är ända framme.

ISCC-certifieringen enligt massbalansprincipen är ett sätt att stegvis gå över till förnybara råvaror. Märkningen betyder att förnybara råvaror används i produktionen, men inte nödvändigtvis att produkten du håller i handen innehåller en utlovad procentsats. Än. Lite som när du väljer grön el. Du vet att din elproducent producerar en viss andel el från förnybara källor, men du kan inte veta att just den el som finns i dina ledningar kommer från t ex vind eller vatten.

Vi ser ISCC som ett nödvändigt steg på vägen mot helt biobaserade produkter med samma utmärkta kvalitet som du är van vid att hitta hos TECCA.

Läs mer om ISCC-certifiering här.

 

 


”Vi har inte alla svar, men är övertygade om att det här är rätt väg framåt”

Vi har satt upp ambitiösa mål för vårt hållbarhetsarbete, både gällande ekologisk och social hållbarhet. Som ett viktigt steg i den utvecklingen har vi anställt Marilyn Lindh som hållbarhetsutvecklare.

På TECCA ser vi omsorg om planeten och människorna på den som vår skyldighet och ett arbete vi vill prioritera. Samtidigt är vi ödmjuka inför att det här är stora och svåra frågor. ”Vi har inte alla svar, men är övertygade om att det här är rätt väg framåt”, säger Marilyn. 

”Att ta ansvar för social och ekologisk hållbarhet är en drivkraft för oss, men det är också tydligt att det kommer bli nödvändigt för våra kunder. Alla kommer behöva att kunna redovisa att man bygger hållbart”, betonar Marilyn. Det handlar både om krav från konsumenter och lagstiftning, enligt Marilyn. Alla behöver vi ställa om, och TECCA vill vara med och möjliggöra förändringen genom att utveckla hållbara produkter och ha koll på våra leverantörskedjor. 

 

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_lasMer_cshtml.Execute() in D:\websites\TEmbalByggUmb8\Views\lasMer.cshtml:line 19
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\websites\TEmbalByggUmb8\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\websites\TEmbalByggUmb8\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20