X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

Biotrappan - Vår egen hållbarhetsmärkning

Biotrappan är vår egen hållbarhetsmärkning. Med den vill vi på ett transparent sätt göra det enkelt för dig att hitta våra mest hållbara produkter. Vi har utifrån produktens hållbarhetsegenskaper tilldelat dessa produkter olika symboler -  BIO, BIO MB eller BIO GO - beroende på var på Biotrappan de befinner sig.

 

Vi tycker att det finns ett värde i att berätta hur långt vi har kommit i vårt hållbarhetsarbete, även om produktutvecklingen inte är ända framme. Det visar också på vår ambition i de här frågorna – att aldrig nöja oss med att uppfylla de lägsta kraven. 

 

 

 

 

”För kunder är det generellt väldigt svårt att värdera enskilda produkter på marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv. Med BIO-trappan vill vi göra valet tydligare och enklare och samtidigt sätta press på oss själva på att kontinuerligt utveckla produkterna till nya förbättrade nivåer.”

Anders Selvander, Marknadschef

 

 

BIO - Produkter märkta BIO befinner sig högst upp på Biotrappan och består av minst 90% biobaserad råvara.
 
BIO MB - Produkter märkta BIO MB följer massbalansprincipen och har exempelvis ISCC-certifiering. BIO MB-produkter är på god väg upp på Biotrappan men har oftast något tekniskt krav som gör att vi inte direkt kan börja använda enbart biobaserade råvaror och samtidigt  bibehålla produktens höga prestationsförmåga.

BIO GO - Produkter märkta BIO GO har genomgått vissa förbättringar hållbarhetsmässigt men har ännu inte nått längre än till första steget på Biotrappan. BIO GO-produkter är fortfarande under utveckling vad gäller dess hållbarhet. 

 

Exempel på produkter som har vår hållbarhetsmärkning:

TESHELL
T-Foil Standard Bio

T-Foil Standard Bio

T-Foil Standard BIO är en luft- och ångspärr av alkali- och åldringsbeständig polyeten med hög diffusionstäthet och styrka. Produkten är tillverkad av biobaserad LD-polyeten som framställs av 90% fossilfri och förnybar växtråvara.

Till produkt Läs mer
TESHELL
AirGap Extend

AirGap Extend

Fuktskyddande luftspaltsskiva av specialwell med vindskyddande egenskaper för isolering i takkonstruktioner. Skivan är diffusionsöppen, fuktavstötande och försedd med distanser som säkerställer ventilationsspalten vid parallelltak eller kallvind.

Till produkt Läs mer
TESHELL
AirGap Eaves

AirGap Eaves

Fuktskyddande vindavledare av specialwell med vindskyddande egenskaper för isolering i takfoten. Skivan är diffusionsöppen, fuktavstötande och försedd med distanser som säkerställer ventilationsspalten och ventilationen vid takfoten.

Till produkt Läs mer