X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

Vårt hållbarhetsarbete

Strategi och vision - Så når vi våra mål

Hållbarhet är en integrerad del av TECCAs verksamhet. För både nuvarande och kommande generationer, vill vi förändra där det gör mest skillnad. 

På väg mot ett fossilfritt klimatskal

Följ vår resa och läs mer om vår förflyttning mot ett fossilfritt klimatskal. 100% fossilfria produkter, avseende både innehåll, produktion och transport är det vi strävar efter.

Biotrappan - Vår egen hållbarhetsmärkning

Biotrappan är vår egen hållbarhetsmärkning. Med den vill vi på ett transparent sätt göra det enkelt för dig att hitta våra mest hållbara produkter.

Vår miljöpåverkan samlad i epd:er

På TECCA använder vi oss av EPD (Environmental Product Declaration), som i byggbranschen är ett viktigt verktyg för att summera en produkts miljöpåverkan utifrån dess livscykelanalys (LCA). Här hittar du en översiktlig summering  av de produkter med tillhörande dokument som vi hitintills har tagit fram.