X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

Fortsatt säkrad kvalitet på P-märkta produkter från TECCA

P-märkningen fasas ut och kommer framåt att ersättas av en tredjepartsgranskad kvalitetskontroll och produkttestning enligt kontrolldokumentet IQD128. Revision och testning kommer fortsatt att utföras av RISE för att säkerställa åldringsbeständighet och kvalitet för produkterna.

Då det de senaste åren har påtalats (av Boverket) att EU:s byggproduktförordning inte tillåter någon annan produktmärkning än CE-märkningen, så har RISE kommit fram till att man inte längre kan fortsätta med P-märket för den här typen av produkter.

P-märkningen för flexibla spärrskit av polymera material (luft- och ångspärr, ångbroms, säkerhetsväv, vindskydd och underlagstak m fl), utfärdad av RISE, har sedan införandet 2013 tjänat som garant för att produkterna uppfyller de krav som ställs vid användning för byggnation för svenska förhållanden, inklusive lång åldringsbeständighet och flera andra viktiga egenskaper.

Regelverket för CE-märkning av den här typen av produkter är tyvärr inte ändamålsenligt för de användningsområden som förekommer på vår marknad. Viktigast är att det, till skillnad från P-märkningen (tidigare Typgodkännande) inte innehåller någon adekvat metod för att fastställa livslängden. En luft- och ångspärr kan alltså vara CE-märkt utan att ha någon livslängd alls.

TECCA har därför vidtagit följande åtgärder:  P-märkningen, och de kontroller som har legat till grund för denna, kommer att ersätts med en tredjepartsgranskad kvalitetskontroll med produkttestning (enligt IQD128). Revision av vårt kvalitetssystem och testning av våra produkter kommer även i fortsättningen att utföras av RISE. Kraven som ska uppfyllas är mycket lika de som gäller för P-märkningen idag, och omfattar alla tester som utförts enligt P-märkningen för att verifiera produktens livslängd och i övrigt säkra dess kvalitet.

Rent praktiskt kommer ni att få samma produkt som idag men utan någon P-märkning utöver CE-märket samt en information om att IQD 128 tillämpas. Dokumentationen kommer att vara mycket lik dagens, men ändras från att vara ett certifikat gällande produkten till att vara ett intyg på att vi följer av RISE fastställda tillverknings- och kontrollrutiner (IQD128) för produkten.

En övergångsperiod mellan de båda systemen kommer att tillämpas där något äldre producerade och P-märkta produkter förekommer samtidigt som nytillverkade enligt IQD 128.

Hör gärna av er om något är oklart eller ytterligare frågor uppkommer!

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Välj medarbetare.cshtml)