X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
2020 / 12 / 07

Byggbranschens första biobaserade luft- och ångspärr - T-Tät Standard BIO

Som ett led i att minska miljöpåverkan har vi nu utvecklat en luft och ångspärr som är baserad på grön bioplast. Luft- och ångspärren T-Tät Standard BIO, som sitter i husväggen, består till 90 procent av fossilfritt material. Den gröna plasten är även helt återvinningsbar.

Byggbranschens första biobaserade luft- och ångspärr - T-Tät Standard BIO

Vi vill inspirera oss själva, våra partners, kunder och konkurrenter till att förändra branschen med nya mer miljövänliga produkter. Vi vill också vara tydliga med vad vi gör för att minska klimatpåverkan.

Om materialet

Den gröna plasten kallas för I'm green™ Polyeten och är utvecklad av ett bolag som heter Braskem. Istället för att utgå från den fossila råvaran olja är plasten tillverkad av ett hållbart råmaterial där bioetanol extraheras från brasilianska sockerrör. Sockerrören fångar CO2 från atmosfären i sin årliga tillväxtcykel. Detta innebär att produktionen av I'm green™ Polyeten bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionell polyeten tillverkad av fossila råvaror som olja eller naturgas. En miljöförbättrare från start alltså.

 

 

Leverantörerna av råvaran uppfyller fastställda KRAV principer för hållbar utveckling som täcker aspekter så som respekt för biologisk mångfald och god miljöpraxis. Dessa kravnivåer står i stark kontrast till icke hållbar råvaruproduktion av sockerrör och skövling av regnskog som ibland med rätta lyfts i debatten, exempelvis kopplat till Amazonas.

T-Tät Standard BIO har genomgått precis samma grundliga tester och kvalitetsutvärderingar som vår luft och ångspärr T-Tät Standard och vi känner oss väldigt trygga med att egenskaper och kvalitet är på samma höga nivåer.

Egenskaper T-Tät Standard BIO:

  • Minst 50 års åldringsbeständighet.
  • Till 90% tillverkad av fossilfri, biobaserad plast, istället för traditionell olje- och fossilbaserad plast. Det minskar därmed både oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen.
  • I samband med att sockerrören fångar upp CO2 från atmosfären i sin årliga tillväxtcykel så kan man säga att de binder upp koldioxid, vilket främjar minskning av växthuseffekten.
  • Återvinningsbart material.

 

Till produkten