X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

TECCAs Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi tar ut riktningen för vårt arbete. Den innehåller målsättningar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och förhåller sig till Sveriges mål om netto noll år 2045.

Vår hållbarhetsstrategi tar ut riktningen för vårt arbete. Den innehåller målsättningar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och förhåller sig till Sveriges mål om netto noll år 2045.

I början av 2022 genomförde vi ett omfattande analysarbete för att ta fram en hållbarhetsstrategi för vårt företag. Syftet med analysarbetet var att säkerställa att vi tar hänsyn till de viktigaste faktorerna för en hållbar verksamhet samt att identifiera möjligheter och utmaningar inom området.

Hållbarhetsstrategin och den vision som ligger till grund för våra målsättningar däri är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna rikta våra resurser rätt och i framtiden endast ha positiv påverkan på människa, planet och ekonomi.

 

Strategi för en hållbar framtid

I vår Hållbarhetsstrategi har vi satt upp en tydlig plan för hur vi ska minska vår negativa inverkan på klimatet och säkerställa social hållbarhet i alla led. 

 

Läs strategin här

Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. Hur vi ser på hållbarhet sammanfattas kanske bäst i TECCAs syfte: Vi vill se hållbara byggprocesser och byggnader som lever upp till nuvarande och kommande generationers krav och behov.

Med fokus på både nutid och framtid, vill vi förändra där det gör mest skillnad. Det har varit vår ingång när vi skapat en
handlingsplan och tre övergripande mål för vårt hållbarhetsarbete:

Mål 1

Att arbeta för att minska vårt klimatavtryck i de delar vi kan påverka och där vi har
störst påverkan.

Mål 2

Att genomlysa hela vår leverantörskedja för att säkerställa att alla de människor som på något sätt deltar i produktionen av våra
produkter gör det under goda förhållanden.

Mål 3

Att successivt förflytta en allt större del av vår omsättning till att komma från mer hållbara produkter.