X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
2023 / 10 / 04

Vad är ett klimatskal?

Klimatskal är ett samlingsbegrepp för det inre och yttre skikt som skyddar byggnaden och konstruktionen mot väder och vind, fuktskador samt energiförluster. Inom TECCA har vi god kunskap om hur man väljer lämpliga material och konstruktioner så att klimatskalet blir hållbart och energieffektivt. Läs gärna vidare här om du vill ha ytterligare fördjupning inom klimatskal.

Vad är ett klimatskal?

Klimatskalet är ett sammansatt system bestående av skikt och material som har sin naturliga plats i byggnadens väggar, golv och tak. Typiska exempel på komponenter som ingår i ett klimatskal är ångspärrar, vindskydd, tätningstejper för fönster och dörrar och stosar med flera. Gemensamt bildar dessa produkter ett skyddande lager i byggnadens konstruktion. 

Klimatskalets huvudsyfte, i samspel med isolering och ventilationssystem, är att:

Inifrån:

• Förhindra värme- och energiförluster

• Hindra fukt från att tränga in i konstruktionen

När produkterna som ingår i ett klimatskal monteras och samverkar på ett optimalt sätt finns det stora möjligheter att påverka följande faktorer:

Minskad energiåtgång

 

• Mer resurseffektiv byggnad

• Sänkta kostnader

Bekvämare inomhusklimat

 

• Behagligare temperatur på sommar och vinter

• Bättre luft

Skyddad konstruktion

 

• Minskad risk för oönskade (och ofta osynliga) skador i konstruktionen

• Ger en byggnad som håller bättre över tid


 

TESHELL® 3D

På TECCA kallar vi vårt samlade erbjudande inom klimatskal för TESHELL®. I syfte att förenkla har vi även delat in klimatskalet i tak, vägg, golv och grund. Om du vill öka din förståelse ytterligare för klimatskalslösningar och system utifrån husets konstruktion rekommenderar vi att ni går in och kikar runt i vårt 3D-hus.