X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
2023 / 06 / 19

Workshop i Hållbart Byggande

Den 10 maj anordnade TECCA en workshop i Göteborg för en grupp människor med bred kunskap inom hållbarhet ifrån olika delar av byggbranschen. Där diskuterade och utforskade vi tillsammans hur vi gemensamt kan driva arbetet mot ett mer hållbart byggande.

Workshop i Hållbart Byggande

 

Workshop i Hållbart Byggande - En gemensam strävan för en hållbar framtid!

Syftet med workshopen var att knyta nya kontakter, fördjupa vår gemensamma förståelse kring hållbart byggande och för oss som leverantör av byggprodukter, få förståelse för hur vi på bästa sätt kan arbeta med hållbara lösningar framåt.

Tack till alla deltagare som gjorde workshopen till en intressant förmiddag full av nya lärdomar. Er kunskap, engagemang och passion för hållbart byggande är inspirerande. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med er och driva vår gemensamma strävan mot en hållbar framtid.
 
Workshopen var den första av flera och vi planerar en fortsättning med nya deltagare under hösten. Tillsammans kan vi ta de steg som är nödvändiga för att som bransch göra vår del i den gröna omställningen.