X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser

Frågor & svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar inom områdena tak, vägg, golv och grund. Frågorna är indelade i kategorier för att du lättare ska få överblick och finna just den fråga du vill ha svar på. Om du inte hittar svaren du söker är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här

 

Tak

Hur gör man rätt val av underlagsprodukter till sitt tak?

Genom att följa TECCAs produktguide för underlagsprodukter där både underlagspapp och underlagsdukar samt underlagstak presenteras gällande rekommenderad användning, lägsta taklutning, maximala uv-exponeringstid och produktgarantier mm.

Till produktguide

Vad är det för skillnad på underlagspapp och underlagsduk?

Underlagspapp tillhör de mer traditionella produkterna av underlagsprodukter och klarar de mest vanligt förekommande ytskikten. Underlagsdukar är mer moderna underlagsprodukter med en rad fördelar som exempelvis större täckande yta per rulle, mindre vikt och som därmed förenklar och gör monteringen mer rationell. Underlagsdukar har begränsning för hetluftsmonterade (svetsade) takprodukter ovan. Vilket underlagstak som är mest passande beror också på val av ytskikt på taket.

Vilka tillbehör behövs till underlagstaket?

Genom att söka på tillbehör för tak ser du de produkter som erbjuds för att förbättra helhetskvaliteteten på ditt projekt.

Till produktguide

Hur säkrar man att underlagsprodukterna monteras på rätt sätt?

Genom att alltid följa gällande monteringsanvisning som du hittar under "dokument" om du söker på produkten på vår hemsida. Där finner du också produktblad, garantidokument, prestandadeklaration och vilka miljövarubedömningar som finns för respektive produkt.

Vilken typ av kem ska användas för taket?

Genom att följa länken nedan kommer du till de kemprodukter som TECCA erbjuder för bla tak och där får du information om användning, egenskaper hur de appliceras samt åtgång.

Till produktguide

Vilken produktgaranti på underlagsprodukterna?

I produktguiden för underlagsprodukterna hittar du de produktgarantier som gäller för utvalda produkter som TECCA erbjuder.

Till produktguide

Hur hanterar jag en reklamation?

Man ska alltid börja med att kontrollera att monteringen är utförd enligt gällande monteringsanvisning.

All kommunikation ska i första hand ske via återförsäljaren av produkterna till TECCA för att få en tydlig struktur av hanteringen och snabbt komma fram till orsak och lösning av problemet.

Återförsäljaren behöver följande information för att kunna behandla frågan vidare:

 • Namn på produkten
 • Vad har hänt, när hände det och hur ser resultatet ut
 • Montagedatum
 • Takyta
 • Taklutning på taket
 • Omfattningen
 • Skarv och infästning enligt monteringsanvisningen
 • Är konstruktionen läktad eller inte
 • Exponeringstid för underlagstaket
 • Foton att bifoga?
 • Övrig viktig information gällande taket

Vägg

Hur säkrar man att väggprodukterna monteras på rätt sätt?

Genom att alltid följa gällande monteringsanvisningar som du hittar under "dokument" om du söker på produkten på vår hemsida. Där finner man också produktblad, garantidokument, prestandadeklaration och vilka miljövarubedömningar som finns för respektive produkt.

Vilken produktgaranti på väggprodukterna?

Alla våra produkter är noggrant testade och kvalitetssäkrade: var och en för sig och tillsammans. Inom TESHELL® har vi tre olika garantier: funktionsgaranti, produktgaranti och tätskiktsgaranti. Läs mer om våra garantier nedan.

TESHELL® Garanti - TECCA (teccaworld.com)

Golv

Hur säkrar man att golvprodukterna monteras på rätt sätt?

Genom att alltid följa gällande monteringsanvisningar som du hittar under "dokument" om du söker på produkten på vår hemsida. Där finner man också produktblad, garantidokument, prestandadeklaration och vilka miljövarubedömningar som finns för respektive produkt.

Varför behövs en fuktspärr eller ångspärr innan man lägger trägolv?

För att skydda trägolvet från eventuell uppträngande fukt.

Grund

Hur säkrar man att grundprodukterna monteras på rätt sätt?

Genom att alltid följa gällande monteringsanvisningar som finns kopplade till produkterna och som hittas på TECCAS hemsida. Där finner man också produktblad, garantidokument, prestandadeklaration och vilka miljövarubedömningar som finns för respektive produkt.

Vad är ett radonmembran?

Det är ett lufttätt membran som skyddar mot uppträngande radongas som kan finnas i marken. Radonmembran ingår i ett system med tillbehör så som stosar och tejper som gör lösningen komplett.

Hur fuktskyddar man sin grund?

Beroende på vilken grundkonstruktion ditt projekt har behövs olika produkter för fuktskydd. En källaryttervägg kan skyddas med exempelvis T-Spärr fuktskyddsmatta med tillhörande system. En krypgrund kan fuktskyddas genom att använda TECCAs krypgrundsfoam som isolerar grunden och därmed höjer temperaturen i krypgrunden, vilket minskar kondensrisken. Krupgrundsfoamen fungerar även som ångspärr samt broms för radongas. En betongplatta på mark fuktskyddas genom dränering och isolering. Konstruktionen ovan grund skyddas i sin tur med hjälp av exempelvis ångspärr, fuktskyddsmatta eller radonmembran.

Hur skyddar man syllen från fukt?

När väggen syll möter grunden sker ofta olika materialmöten, exempelvis trä och betong. Därav är det viktigt att fuktskydda de känsligare delarna. En produkt som är anpassad för att skydda syllen är TECCAs syllisolering T-Syll. Ett annat alternativ är att använda grundisoleringspapp, Remsa papp YEP 2500.

 


För att få en bra uppfattning om TECCAs bredd på sortiment och funktion på både tak, vägg, golv och grundprodukter så är vårt 3D-hus ett utmärkt verktyg för att få kunskap och information om hur produkterna sitter monterade i olika delar av klimatskalet. Där når man också kopplade dokument som produktblad, monteringsanvisningar, miljövarubedömningar mm som man vardagligen behöver få tillgång till som föreskrivare eller montör av produkterna.

Till 3D-verktyget